O firmie

Zakłady Mięsne „Podgórze”
J.Hryniewicz, J. Starszyk, K. Zawadzki, Spółka Jawna
18-400 Łomża, Podgórze 98
tel. 0-86/217-83-71, 217-82-29
NIP 718-000-09-49, R 450010895Data założenia firmy 15.09.90r APIS sp. cywilna2001r 04.13 – przekształcono w sp. jawną
25.10.2005 – przekształcono w Zakłady Mięsne „Podgórze”Zatrudnienie ok. 80
dzienna produkcja ok. 5 tonfax 86 218 83 08
apis10@o2.plgfiedorczuk.podgorze@gmail.com
zamowienia.podgorze@gmail.comubój wieprzowy, wołowy